Darwin’den Önce Evrimi Anlatan Müslüman Bilim Adamı; El-Cahiz

Evrim teorisi İslam dünyasında özü olarak görülen ve daha İslam Literatürüne girmeden katledilen bir teori. Sebebi, evrim teorisinin yaratılışa aykırı olarak görülmesi. Her ne kadar ilk ortaya atıldığı yıllarda ötelense de artık herkesin açıkça tartıştığı ve çoğu bilim adamının kabullendiği bir teori haline geldi.

Peki, bu teorinin Darwin’den çok daha önce müslüman bilim adamları taradından dile getirildiğini, hatta bir tanesinin Darwin’in tanımına çok yakın bir tanımda bulunduğunu söylesem.

Benim şahsen okuduğum bir kitapta, İbn-i Haldunun Mukaddime eserinde insanlarla maymunlar arasında bir bağlantı kuruluyor. Ancak bu kitaptaki fikri tüm yönleriyle hatırlayamadığım için detaylara girmiyorum.

Bu konuda İbn-i Haldundan çok daha açık şekilde fikirlerini beyan eden ve hatta kitap yazan bir İslam Alimi var; El – Cahiz.

Darwine göre evrim temel olarak hayvanların doğada hayatta kalmak için bir mücadele verdiklerini ve çevresel şartlar yüzünden hayvanlarda meydana gelen değişimlerin genler yoluyla sonraki nesillere aktarılabildiği yönünde.

Aşağıda ise El Cahizin görüşlerini görüyorsunuz.

“Hayvanlar, varoluşlarını sürdürmek ve mevcut kaynaklar için, başkasına yem olmamak ve üreyebilmek için bir mücadele yürütürler”

El Cahiz

“Çevre faktörleri canlıların hayatta kalabilmesi için yeni özellikler geliştirmesinde, dolayısıyla onların yeni türlere dönüşmesinde rol oynar. Hayatta kalmayı ve üremeyi başaran hayvanlar başarılı özelliklerini yavrularına geçirirler.”

El Cahiz

Yorum yapın